Bewindvoering

Het komt regelmatig voor dat mensen niet in staat zijn om hun financiën zelfstandig te regelen.

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Ouderdom, psychische problemen, lichamelijke beperkingen, analfabetisme, verslaving maar ook het niet meer overzien van gemaakte schulden kunnen tot gevolg hebben dat hulp moet worden ingeroepen om de financiële zaken te beheren.

 

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. 

De bewindvoerder helpt u door uw financiële belangen te behartigen. Hij/zij beheert uw inkomen en zorgt dat alle vaste lasten worden betaald. Zij zorgen ervoor dat u de voorzieningen krijgt waar u recht op heeft, zoals: huur– en zorgtoeslag, voldoende inkomen, kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen, etc. Verdere informatie over bewind, maar ook over curatele en mentorschap kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

 

U kunt ook bij de adviseurs van Vraagwijzer terecht voor meer informatie.