Bijdrage sport (activiteit) kinderen

nr_cache/thumb-62c05e947f2a0356bee5c58b15c19835-568x1500.png

Heeft u een of meer kinderen, een laag inkomen en weinig tot geen vermogen, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding van één activiteit voor uw kind/kinderen. Deze vergoeding wordt één maal per jaar verstrekt ter voorkoming van sociale uitsluiting. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een lidmaatschap van een jeugd-, sport- of ontspanningsvereniging, het kunnen volgen van regulier zwemonderwijs voor de diploma's A en B of deelname aan een schoolreisje of schoolkamp.  

 

Voorwaarde is dat uw kind ten laste komend is, 4 tot en met 17 jaar oud is en onderwijs of een beroepsopleiding volgt. Uw inkomen mag gemiddeld per maand niet uitkomen boven 120% van de bijstandsnorm. Bovendien mag u niet meer vermogen hebben dan toegestaan voor de bijstand. De gemeente kijkt naar uw inkomen in het kalenderjaar voorafgaande aan de datum waarop u de aanvraag indient.

 

Hoe komt u er voor in aanmerking?

U kunt deze voorziening aanvragen bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal. Stichting Leergeld draagt zorg voor uitvoering van de regeling. U ontvangt de voorziening in natura. U krijgt dus geen geldbedrag verstrekt. 

 

Waar kan ik terecht?

De ISD Brabantse Wal is de instantie die de aanvragen voor sociaal culturele bijdrage/participatie schoolgaande kinderen beoordeeld. Op het loket van de ISD Brabantse Wal geven ze u informatie, verwijzen u door of maken een afspraak.

 

Contactgegevens ISD Brabantse Wal

Stadskantoor Gemeente Bergen op Zoom

Jacob Obrechtlaan 4

4611 AR Bergen op Zoom

 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 13.00 uur

Maandag t/m donderdag 13.00 - 17.00 uur (alleen op afspraak)

Telefonisch bereikbaar van maandag tot donderdag de gehele dag en vrijdagochtend

 

Hulp nodig?

Wenst u informatie, advies of ondersteuning bij het aanvragen van een bijdrage in de kosten van een sociaal culturele activiteit dan kunt u bij Vraagwijzer terecht tijdens onze openingstijden. Neemt u in ieder geval bewijsstukken van de te maken kosten, een overzicht van uw inkomen, vermogen en of schulden en uw legitimatie mee.