Bijzondere Bijstand

nr_cache/thumb-62c05e947f2a0356bee5c58b15c19835-568x1500.png

 

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra of hoge kosten kunt betalen. U moet aan de voorwaarden voldoen om recht te hebben op bijzondere bijstand. Zo moet u bijvoorbeeld Nederlander zijn of hiermee gelijkgesteld kunnen worden. Ook aan uw kosten worden eisen gesteld: ze moeten bijvoorbeeld wel noodzakelijk zijn en niet door een andere regeling worden vergoed. U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente in uw woonplaats.

 

Hoe wordt uw aanvraag behandeld?

Na uw aanvraag zal de gemeente onderzoeken of u aan alle voorwaarden voldoet. Heeft u (of uw partner) een inkomen boven bijstandsniveau of vermogen? Dan kan uw gemeente beslissen dat u zelf aan uw kosten moet meebetalen. Na de beoordeling van uw aanvraag ontvangt u een beschikking over uw recht op bijzondere bijstand.

 

Voorzieningen voor minima 

Uw gemeente heeft mogelijk nog andere regelingen voor mensen met een laag inkomen, de minimavoorzieningen. Heeft u recht op bijzondere bijstand, dan heeft u vaak ook recht op deze voorzieningen.

  

Wat is de hoogte van de bijzondere bijstand?

De bijstand is nooit hoger dan de kosten waar u bijzondere bijstand voor aanvraagt en er kan een maximumvergoeding of richtprijs gelden. Soms ontvangt u bijzondere bijstand niet in geld, maar in de vorm van goederen of diensten. Dit wordt bijstand in natura genoemd.

Heeft u ten onrechte of te veel bijzondere bijstand ontvangen, dan kan de gemeente u verplichten die (gedeeltelijk) terug te betalen.

 

Welke verplichtingen heb ik?

Vanaf het moment dat u bijzondere bijstand aanvraagt moet u zich houden aan uw verplichtingen. Houdt u zich niet aan uw verplichtingen, dan kan de gemeente uw bijzondere bijstand verlagen of uw periodieke bijzondere bijstand beëindigen. Ook kan de bijstand in de vorm van een lening worden verstrekt.

 

Loket ISD Brabantse Wal

De ISD Brabantse Wal is de instantie die de aanvragen in het kader van de regeling Bijzondere Bijstand beoordeelt en toekent. Op het loket van de ISD Brabantse Wal geven ze u informatie, verwijzen u door of maken een afspraak.

 

Contactgegevens ISD Brabantse Wal

Stadskantoor Gemeente Bergen op Zoom

Jacob Obrechtlaan 4

4611 AR Bergen op Zoom

 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 13.00 uur

Maandag t/m donderdag 13.00 - 17.00 uur (alleen op afspraak)

Telefonisch bereikbaar van maandag tot donderdag de gehele dag en vrijdagochtend

 

Postadres

Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom

Telefoon 14 0164

 

Voor meer informatie, zie de volgende website:

https://bergenopzoom.antwoordop.nl/bijstand/

 

Hulp nodig?

De adviseurs van Vraagwijzer kunnen u helpen met het volledig en correct invullen van uw aanvraag voor Bijzondere Bijstand. Dit kan enkel nog digitaal, neemt u altijd uw DigiD inlogcode mee! Neem van tevoren eventueel contact op en informeer naar wat u nog meer mee moet nemen.