Collectieve zorgverzekering voor minima

nr_cache/thumb-62c05e947f2a0356bee5c58b15c19835-568x1500.png

Iedereen in Nederland is verplicht een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. Iedereen kan zich vrijwillig bijverzekeren door een of meer aanvullende ziektekostenverzekeringen af te sluiten. Een collectieve verzekering kan worden afgesloten voor de basisverzekering en voor aanvullende verzekeringen. Het voordeel van een collectieve (aanvullende) verzekering is dat die meestal goedkoper of uitgebreider is en dat het eigen risico meeverzekerd kan worden.

 

De ISD biedt de mogelijkheid aan tot deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering. U kunt deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm. Er wordt ook gekeken naar uw vermogen. De ISD kijkt naar uw inkomen in de maand september voorafgaand aan het jaar waarin u deelneemt aan de verzekering. 

 

Loket ISD Brabantse Wal

De ISD Brabantse Wal is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. De ISD voert voor deze gemeenten de taken uit op het gebied van de sociale zekerheid.

 

Contactgegevens ISD Brabantse Wal

Stadskantoor Gemeente Bergen op Zoom

Jacob Obrechtlaan 4

4611 AR Bergen op Zoom

 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 13.00 uur

Maandag t/m donderdag 13.00 - 17.00 uur (alleen op afspraak)

Telefonisch bereikbaar van maandag tot donderdag de gehele dag en vrijdagochtend

  

Postadres

Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom

Telefoon 14 0164

Fax 0164 245 356

 

Voor meer informatie, zie de volgende website:

https://bergenopzoom.antwoordop.nl/bijstand/