Eigen bijdrage Wmo

nr_cache/thumb-907fcf1eeee075e85d3e445c61dc2ce0-568x1500.png

Voor een groot gedeelte van de toegekende hulp die u vanuit de Wmo verstrekt krijgt wordt een eigen bijdrage geheven.

Via de eigen bijdrage betaalt u zelf (een deel van) de kosten voor de huishoudelijke ondersteuning, begeleiding of het gebruik van een hulpmiddel of een voorziening. Dit geldt ook wanneer een voorziening via een Persoonsgebonden budget (Pgb) is toegekend.

 

De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

 

Hoeveel ga ik betalen?

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van:

-het verzamelinkomen van twee jaar geleden, en uw vermogen

-het aantal personen binnen uw huishouden

-uw leeftijd

-de zorg, hulp, hulpmiddel, voorziening(en) en pgb die u ontvangt

-de gemeente waar u woont

 

U betaalt nooit meer dan uw maximale eigen bijdrage voor uw Wmo-voorziening. De werkelijke kosten kunnen echter wel hoger zijn dan de eigen bijdrage.  

De eigen bijdrage wordt berekend per periode. Een periode is vier weken. Een jaar heeft dus 13 periodes.

 

Voor het maken van een proefberekening klik hier.

 

Komt u er niet uit en/of heeft u vragen over uw eigen bijdrage, komt u dan langs bij Vraagwijzer tijdens onze openingstijden.