Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

nr_cache/thumb-7f4c4ae889e7de381a6bfaf562d822de-568x1500.jpg

De voorziening

Als u een laag inkomen heeft, kunt u mogelijk recht hebben op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen (en waterschapsbelasting). Dit houdt in dat u een aantal gemeentelijke belastingen niet hoeft te betalen. De gemeente bepaalt aan de hand van een aantal stappen of u recht kunt hebben op kwijtschelding.  

 

Wanneer en hoe komt u voor deze voorziening in aanmerking?
Iedereen die geen bedrijf of geen zelfstandig beroep uitoefent kan kwijtschelding aanvragen. Bent u in loondienst en heeft u een minimuminkomen of heeft u recht op een uitkering dan kunt u dus kwijtschelding aanvragen. De kwijtschelding kunt u aanvragen voor de volgende belastingen: 

- Onroerende zaakbelasting
- Hondenbelasting
- Rioolrecht
- Afvalstoffenheffing


Een verzoek voor het aanvragen van kwijtschelding gebeurt enkel nog digitaal. Uiteraard zijn de adviseurs van Vraagwijzer u graag van dienst bij het invullen van het digitale verzoekformulier voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

 

Denkt u dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding? U heeft hiervoor uw BSN, subjectnummer en aanslagnummer nodig. Deze gegevens staan op uw aanslagbiljet vermeld. Een papieren aanvraagformulier wordt niet meer verstrekt.

Voor het invullen van het digitale aanvraagformulier heeft u daarnaast de onderstaande gegevens nodig voor zover deze op u van toepassing zijn:

 

 • het saldo van alle bank- en spaarrekeningen
 • hoogte van de (subsidiabele) huur 
 • hoogte huur- en zorgtoeslag
 • jaaroverzicht hypotheek en maandelijkse hypotheeklast
 • hoogte voorlopige teruggaaf aftrek hypotheekrente
 • hoogte van de premie zorgverzekering
 • specificatie(s) loon of uitkering
 • maandelijkse kosten kinderopvang/kinderopvangtoeslag
 • hoogte alimentatie
 • hoogte maandelijkse aflossing Belastingdienst
 • vakantiegeld per maand
 • bij voorkeur ook uw e-mail adres om de bevestiging van de aanvraag te kunnen ontvangen

 

Let op:

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) is een samenwerkingsverband tussen diverse gemeentes waaronder Bergen op Zoom. De BWB is op 1 januari 2012 van start gegaan en door de deelnemers opgericht om de belastingtaken in de toekomst zo effectief en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op:

www.bwbrabant.nl

Tel. 076-5298300

E-mail: info@bwbrabant.nl