Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

nr_cache/thumb-7f4c4ae889e7de381a6bfaf562d822de-568x1500.jpg

De voorziening

Als u een laag inkomen heeft, kunt u mogelijk recht hebben op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen (en waterschapsbelasting). Dit houdt in dat u een aantal gemeentelijke belastingen niet hoeft te betalen. De gemeente bepaalt aan de hand van een aantal stappen of u recht kunt hebben op kwijtschelding.  

 

Wanneer en hoe komt u voor deze voorziening in aanmerking?
Iedereen die geen bedrijf of geen zelfstandig beroep uitoefent kan kwijtschelding aanvragen. Bent u in loondienst en heeft u een minimuminkomen of heeft u recht op een uitkering dan kunt u dus kwijtschelding aanvragen. De kwijtschelding kunt u aanvragen voor de volgende belastingen: 

- Waterschapsbelasting
- Onroerende zaakbelasting
- Hondenbelasting
- Rioolrecht
- Afvalstoffenheffing


Een verzoek voor het aanvragen van kwijtschelding gebeurt enkel nog digitaal. Uiteraard zijn de adviseurs van Vraagwijzer u graag van dienst bij het invullen van het digitale verzoekformulier voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

 

Denkt u dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding? U heeft hiervoor Digi-D inloggegevens óf uw BSN, subjectnummer en aanslagnummer nodig. Deze gegevens staan op uw aanslagbiljet vermeld. Een papieren aanvraagformulier wordt niet meer verstrekt.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op:

www.bwbrabant.nl

Tel. 076-5298300

E-mail: info@bwbrabant.nl