Schulden

nr_cache/thumb-8503cbebfc62cb69a7931a34a62573fa-568x1500.jpg

Steeds vaker komen er klanten bij Vraagwijzer die kampen met financiële problemen. We gaan met deze klanten in gesprek en bekijken de mogelijkheden. Soms volstaat het met het treffen van een betalingsregeling, soms verwijzen wij mensen door omdat er specifieke hulp geboden moet worden.

Hieronder enkele voorbeelden van samenwerkende organisaties:

 

Schuldhulpmaatje

SchuldHulpMaatje (SHM) is een initiatief van de kerkelijke organisaties in Nederland en het platform voor Christelijke Schuldhulppreventie (PCS). Dit vrijwilligersproject is hun gezamenlijke antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. De aanpak richt zich erop dat mensen leren hoe zij een financieel gezond leven kunnen leiden. Dus geen symptoombestrijding, maar structurele hulp die uitkomst biedt voor de lange termijn.

Voor meer informatie over SchuldHulpMaatje, klik hier.

 

WijZijn Bergen op Zoom (voorheen Traverse)

Het Algemeen Maatschappelijk Werk is volledig onafhankelijk en iedereen kan er terecht. Oud of jong, getrouwd, samenwonend of alleenstaand, met een ruime beurs of krap bij kas, iedereen kan zonder voorwaarden of verwijsbriefjes bij het Algemeen Maatschappelijk Werk komen.

Je wordt geholpen om:

- zicht te krijgen op je financiële situatie
- goede keuzes te maken in het omgaan met geld
- je schulden kwijt te raken (b.v. via schuldsanering)

Voor meer informatie over WijZijn Bergen op Zoom, klik hier.

 

Schuldhulpmeldpunt Brabantse Wal

Dit is een samenwerkingsverband tussen de Kredietbank West-Brabant, WijZijn Bergen op Zoom en de afdeling Sociale Zaken van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. WijZijn Bergen op Zoom zorgt voor begeleiding voor en tijdens de diverse schuldhulpverleningstrajecten, bijvoorbeeld om mensen te helpen hun financiële administratie op orde te krijgen en te houden. De Kredietbank onderhandelt met schuldeisers om tot oplossing van de schulden te komen. Uitgangspunt bij schuldhulpverlening is dat schulden binnen een termijn van 36 maanden worden opgelost en dat de beschikbare aflossingsruimte hiervoor geheel wordt ingezet.

 

Procedure: Om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening dient u contact op te nemen met de ISD Brabantse Wal. Deze is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 10:00 uur. U kunt ook persoonlijk langskomen. Wanneer u zich meldt bij deze afdeling, zal een afspraak met u worden gemaakt voor een eerste gesprek. In dit gesprek worden gegevens verzameld om een beeld te krijgen van de aard en omvang van de problemen. Er wordt aan de hand van deze gegevens bekeken of een aanvraag noodzakelijk en haalbaar is. Indien dit het geval is worden deze gegevens in een aanvraag vastgelegd en naar de Kredietbank West-Brabant gestuurd. De Kredietbank heeft mensen in dienst die gespecialiseerd zijn in het werken met schuldsituaties. Vanuit de Kredietbank komt dan ook iemand bij u thuis om de gehele situatie nog eens goed door te praten. Het kan zijn dat u eerst naar WijZijn Bergen op Zoom of Novadic kentron wordt verwezen om een voortraject in te gaan (bijvoorbeeld omdat er eerst gewerkt moet worden aan een onderliggend probleem zoals een gok-, alcohol of drugsverslaving) alvorens er een aanvraag wordt ingenomen. Het resultaat van een onderzoek door de Kredietbank kan een bemiddeling of schuldsanering zijn waarbij de schuldeisers geheel of gedeeltelijk worden afgekocht middels een geldlening of een afbetalingsregeling. Indien dit door het Meldpunt Schuldhulpverlening Brabantse Wal noodzakelijk wordt geacht, kan aan de schuldhulpverlening de voorwaarde worden verbonden voor begeleiding door WijZijn Bergen op Zoom en/of beheer van uw inkomen gedurende de looptijd van het traject. Het niet voldoen aan deze voorwaarde kan er toe leiden dat het traject wordt beëindigd.

Voor de voorwaarden voor schuldhulpverlening, klik hier.

 

Wat u zelf al kunt doen: Kijkt u voordat u contact opneemt met de gemeente ook eens op zelfjeschuldenregelen.nlDeze site helpt u op weg om zelf aan de slag te gaan met het oplossen van uw dreigende/ontstane schulden. De website is een gemeenschappelijke site van het Nibud en de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK).