Zorgkosten terugverdienen via uw belastingaangifte

Zorgkosten terugverdienen via uw belastingaangifte

 

Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten. De zogenaamde meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van. Op de website www.meerkosten.nl van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) kunt u precies zien, hoe u dat moet aanpakken.

 

 

Praktisch

In begrijpelijke taal geeft de site uitleg over het invullen van de belastingaangifte. De site volgt de opbouw van het elektronische aangifteformulier van de Belastingdienst, waardoor het gelijktijdig en stapsgewijs te gebruiken is. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe gemaakte kosten terug te verdienen zijn. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van het inkomen en dat van de eventuele fiscale partner. Daarnaast geeft de site ook informatie over bestaande regelingen voor chronisch zieken. Mogelijk heeft u recht op een van deze compensatieregelingen.