GGD West Brabant

Wie is GGD West Brabant?

De GGD zet zich in voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle ruim 680.000 inwoners van West-Brabant, met speciale aandacht voor risicogroepen. Van zuigeling tot hoogbejaarde. Voor mannen en vrouwen en voor zieke en gezonde mensen. Zij doen onder meer gezondheidsonderzoeken, verzorgen van vaccinaties en het geven van voorlichting over gezond(er) leven en de jaarlijkse onderzoeken naar de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid.

 

Wanneer kan ik gebruik maken van de GGD?
Iedereen kan gebruik maken van de kennis en de diensten die de GGD op het gebied van gezondheid, preventie, ziekte en gezondheidszorg in huis heeft en verzorgd. Heeft u een specifieke vraag over gezondheidsaspecten of heeft u behoefte aan informatie over zorgartikelen, voeding, vaccins, activiteiten ed., neem dan contact op met GGD West-Brabant Tel. 076-5282000

 

Of kijk op de website van de GGD www.ggdwestbrabant.nl