Het juridisch loket

nr_cache/thumb-7ff1de4893648b36d5aa9e6b232c96c0-568x1500.jpg

 

Wat is het Juridisch Loket?:

 

Het Juridisch Loket is erop gericht om de burger op een open en transparante manier gratis hoogwaardige juridische informatie en advies te verstrekken. Het Juridisch Loket is een moderne, publieke organisatie die landelijk opereert en voor iedereen gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Een zakelijke en betrouwbare gesprekspartner die de weg wijst in het recht en tevens een rol speelt in het aanbieden van alternatieve geschillenbeslechting.

 

Met welke problemen kan ik terecht?

 

Het Juridisch Loket beantwoordt uw vragen op het gebied van arbeidsconflicten, familiekwesties, sociale zekerheid (uitkeringen), huur- en woonrecht, vreemdelingenzaken en problemen met producten of diensten die u koopt. Ook voor andere juridische kwesties, zoals strafzaken, burenkwesties, vergunningen, rijbewijzen en huursubsidie bent u bij het Juridisch Loket aan het juiste adres. Wij kunnen u niet helpen met vragen over vermogensrecht, zakelijke kwesties, pacht of verhuur van onroerend goed en dergelijke.

 

 

Hoe gaat het in z’n werk?

 

Het Juridisch Loket zoekt samen met u naar de kern van de zaak.

Is het een juridisch probleem dan helpen we u met informatie en een eerste advies. Is het probleem niet juridisch dan verwijzen we u naar een andere instantie die u verder helpt. In alle gevallen adviseren we u over uw rechten; u weet dan waar u staat.

Met uw informatie wordt vertrouwelijk omgegaan. 

De meeste juridische problemen kunnen wij samen met u snel oplossen door u de juiste informatie te 

geven of u te adviseren hoe u verder kunt handelen.

Dat kan door zelf een brief te schrijven of nog eens met de andere partij een gesprek te hebben. Door middel van bijvoorbeeld modelbrieven is het Juridisch Loket u hierbij behulpzaam. Soms is er meer nodig, bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure of overleg 

met instanties. Het Juridisch Loket brengt u in contact met organisaties die (juridische) bijstand verlenen.

Dat kan een advocatenkantoor, een bureau sociaal raadslieden of een gespecialiseerde instantie zijn. 

Het kan ook zijn dat we u adviseren om voor mediation te kiezen. Mediation is bemiddeling door een 

onafhankelijke derde, die u en uw tegenpartij helpt een oplossing te vinden. Binnen de gefinancierde 

rechtsbijstand kunt u hiervoor kiezen.

Bij het Juridisch Loket wordt samen met u bekeken of doorverwijzing naar een mediator voor u een goede mogelijkheid is.

Basisvoorwaarde is wel dat u bereid bent om met de andere partij(en) te praten.

De loketmedewerker van het Juridisch Loket kan de tegenpartij polsen in de interesse voor mediation. De medewerker zorgt ook dat op korte termijn de eerste afspraak wordt gemaakt bij de mediator.

 

Waar kan ik terecht?

 

Telefonisch 

U kunt 0900 - 8020 (20 eurocent per minuut) bellen. Wellicht kunnen we uw vraag direct telefonisch 

beantwoorden. U krijgt een juridisch geschoolde medewerker aan de lijn die uw probleem bekijkt en 

adviseert over de beste weg naar een oplossing.

 

 

Vestiging West-Brabant:

 

Het Juridisch Loket 

Delpratsingel 1 

4811 AM Breda

 

website: www.juridischloket.nl