Vluchtelingenwerk

nr_cache/thumb-3eda32aac0a16223f887d6a6a2f1c33a-568x1500.png

Wat doet VluchtelingenWerk Zuid-Nederland?

 
Het is voor vluchtelingen vaak moeilijk om de weg te vinden in ons land en een eigen plek te verwerven. We helpen hen bij het papierwerk, informatie, taal en participatie en laten hen welkom voelen in onze regio. De niet aflatende inzet van onze vrijwilligers is daarbij erg belangrijk.
  
Tijdens de begeleiding gaat het om zaken als huisvesting (wat moet je regelen en bij welke instanties moet je je aanmelden, huurtoeslag), inkomen (aanvraag uitkering Wet Werk en Bijstand, aanmelding bij het Centrum voor Werk en Inkomen) en gezondheidszorg (aanmelding bij ziektekostenverzekeraar, aanvraag zorgtoeslag, aanmelding huisarts en tandarts). Maar ook advies en hulp bij de inrichting van de woning, het vinden van een goede school voor de kinderen en nog veel meer.

Tijdens een intakegesprek wordt bekeken welke begeleiding nodig is. Dat hangt er mede van af hoe lang iemand al in Nederland is en hoe goed hij of zij al Nederlands spreekt. Voorzover de cliënt zelf zaken kan regelen wordt dat ook - eventueel met begeleiding - aan hem of haar overgelaten.

Daarnaast bieden zij ook juridische begeleiding, ondersteuning bij arbeidsparticipatie en proberen ze een brug te slaan tussen maatschappij en vluchteling.

 

Waar kan ik terecht?

Burgemeester van Hasseltstraat 68
4611 BH Bergen op Zoom
Telefoonnummer
0164-657075

 

Openingstijden

Kantooruren: Maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Spreekuren: Klik hier