Activiteiten voor gehandicapten (MEE & Visueel gehandicapten)

De voorziening
Mensen met een beperking willen net als ieder ander activiteiten ondernemen in hun vrije tijd. Een zinnige en prettige vrijetijdsbesteding is voor hen van essentieel belang om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. De afdeling Vrijetijdsbesteding en Vorming (VTV) van Mee West-Brabant probeert voor mensen met een beperking zoveel mogelijk activiteiten binnen bestaande clubs en verenigingen op te zetten. Voor mensen met een visuele handicap die zich op een sportieve, recreatieve of creatieve manier willen ontspannen, zet de Stichting Welzijn Visueel Gehandicapten (WeViGe) zich in. 

 

Voor wie is deze voorziening bedoeld?
Mensen met een verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking kunnen van deze vrijetijdsbestedingmogelijkheden gebruik maken.

 

Wanneer (en hoe) kunt u voor deze voorziening in aanmerking komen?
De afdeling VTV van MEE Bergen op Zoom speelt voor mensen met een beperking een bemiddelende rol. Hierin bieden ze ondersteuning bij het zoeken naar een passende sport of ontspanningsactiviteit. Een overzicht van activiteiten is terug te vinden op de vrijetijdswijzer, die u kunt vinden op de website van MEE. Diverse verenigingen binnen de gemeente Bergen op Zoom zijn zeer actief in activiteiten voor mensen met een beperking. Zowel via MEE West-Brabant als via de Stichting WeViGe kunt u een ruim aanbod aan informatie krijgen over activiteiten en vakantiereizen voor mensen met een beperking. Uiteraard is er ook bij Vraagwijzer veel informatie over de vrijetijdsbesteding voor mensen met beperkingen aanwezig.

 

Bel voor meer informatie over vrijetijdsbesteding: MEE Bergen op Zoom
Tel. 0164-248888

 

Of kijk op de websites:

van MEE: www.meewestbrabant.nl

www.wevige.nl voor vrijetijdsbestedingsmogelijkheden voor visueel gehandicapten.

Tevens kunt op www.55plusactiefboz.nl informatie vinden over dit onderwerp.