Mentorschap

Ik ben op zoek naar...

zoeken
nr_cache/thumb-db31b10b126e5cf7e85a598f8f215f06-568x1500.png

Mentorschap West-Brabant

 

Zowel in de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg als in de gehandicaptenzorg komt het steeds vaker voor dat een meerderjarige cliënt niet goed in staat is beslissingen te nemen over belangrijke zaken als verzorging en medische behandeling. Indien er in de directe omgeving geen familie of vrienden zijn die dit namens deze persoon kunnen behartigen, kan een wettelijk mentor uitkomst bieden die door de Kantonrechter benoemd wordt.

 

Een wettelijk mentor waakt over de persoonlijke belangen van een meerderjarige die door lichamelijke of psychische oorzaken niet meer voor zichzelf kan zorgen. De mentor speelt vooral een ondersteunende rol als de betrokkene niet meer in staat is besluiten over de zorg te nemen. De wettelijk mentor vertegenwoordigt de betrokkene op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding en neemt waar nodig beslissingen. Daarbij houdt hij/zij  zoveel mogelijk rekening met wat de betrokkene zelf kan. De wettelijk mentor wordt benoemd door de kantonrechter.

 

Wilt u meer informatie? Kijk op www.mentorschapwestbrabant.nl