Wmo-woonvoorzieningen

De voorziening

Het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is dat mensen mee kunnen doen in de maatschappij en dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Wanneer u vanwege een beperking moeilijkheden ondervindt bij het zelfstandig functioneren, dan zal de gemeente u stimuleren eerst zelf een oplossing te zoeken. Wanneer u er zelf of met behulp van anderen niet uitkomt kunt u informatie en advies inwinnen bij Vraagwijzer. 

Zij kunnen met u samen de aanvraag doen voor evt. benodigde aanpassingen/voorzieningen bij de WMO.

 

Wanneer u problemen ervaart in uw woning als gevolg van medische beperkingen kunt u een melding doen voor een woningaanpassing die medisch noodzakelijk is voor uzelf of voor uw partner of familielid.  

Voorbeelden van een woningaanpassing zijn: toiletstoel, tillift, traplift of aanpassing van de douche/badkamer.

 

Voor de digitale wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning, klik op Regelhulp.

 

Eigen Bijdrage

Wanneer u een woningaanpassing verstrekt krijgt wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht.  De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stuurt u de nota hiervan. De eigen bijdrage bedraagt €19,00 per maand.

 

Als de woonvoorziening aan u in bruikleen is verstrekt betaalt u de eigen bijdrage over de gehele looptijd, als de woonvoorziening aan u in eigendom is verstrekt wordt de kostprijs middels de eigen bijdrage geïnd. De eigen bijdrage zal uiteraard nooit de kostprijs overschrijden.

 

Let op!

Een aantal voorzieningen kan NIET meer via de Wmo worden aangevraagd. Deze voorzieningen moet u zelf aanschaffen en (laten) plaatsen of aanvragen bij uw woningstichting.

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een verhoogd toilet en beugels.