Alzheimer Cafe

In Nederland hebben enkele honderdduizenden mensen een of andere vorm van dementie. Heel vaak speelt dementie zich of in stilte: bij wijze van spreken bij onze buren om de hoek. Dementie wil zeggen dat iemand die altijd dierbaar en vertrouwd was, van lieverlee een vreemde kan worden. Men wordt anders dan voorheen.

 

Het Alzheimer Café is een treftpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening en dat allemaal in een gemoedelijke sfeer. Het programma duurt ongeveer twee uur.

 

In iedere bijeenkomst staat er een onderwerp centraal. De bijeenkomst begint met een interview met een (ervarings)deskundige of de vertoning van een dvd. In de pauze is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Daarna kunt u nog vragen stellen aan de spreker. Na afloop kan men nog iets drinken en met elkaar praten. 

Per Alzheimer café-avond wordt er een thema besproken. Voorbeelden van onderwerpen zijn o.a.

❖   Wat is dementie?

❖   Wat betekent dementie voor een partner?

❖   Hoe kan dementie onderzocht worden?

❖   Is er medicatie voor dementie?

❖   Welke mogelijkheden zijn er voor hulp?

❖   Wanneer wordt besloten tot opname?

❖   Het taboe rondom dementie.

 

De bijeenkomsten in Bergen op Zoom vinden plaats in Woonzorgcentrum het Nieuwe ABG:

Woonzorgcentrum het Nieuwe ABG
Van Dedemstraat 13
4611 BD Bergen op Zoom

 

U bent van harte welkom op elke vierde maandag van de maand, van 19.30 tot 21.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. In de maanden juli en augustus wordt er, in verband met de vakantieperiode, geen bijeenkomst georganiseerd. Als u een bezoek aan het Alzheimercafé wilt brengen, kunt u gewoon langskomen en kijken hoe het in zijn werk gaat. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.

In de volgende link vindt u informatie over de data en de onderwerpen: Alzheimer Café Bergen op Zoom.  

   

Meer informatie

Het Alzheimercafé is een samenwerking tussen Stichting tanteLouise, GGZ-WNB, Alzheimer Nederland en de gemeente Bergen op Zoom. 

 

Nazorg

Voor nazorg zijn wij bereikbaar op tel.nr.: 0800-5088.

(Alzheimer Nederland).