Begeleiding

Ik ben op zoek naar...

zoeken
nr_cache/thumb-124caf10b1bb320d048ede3d704335c3-568x1500.png

 

 

 

 

 

 

Begeleiding in dagelijks leven

'Begeleiding' is praktische en sociale hulp in het dagelijks leven. Een persoonlijk begeleider of coach helpt mensen om zelfstandig te (blijven) leven. Of ondersteunt een kind met een ziekte, beperking of gedragsproblemen.

 

Individueel of in een groep

Individuele begeleiding is één op één-ondersteuning: een begeleider biedt persoonlijke ondersteuning. Ook groepsbegeleiding is mogelijk. Dit wordt vaak dagbesteding genoemd. 

Voorbeelden van individuele begeleiding

  • hulp bij de administratie, post en financiën (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort);
  • hulp om huishoudelijke apparaten (te leren) bedienen;
  • woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen);
  • hulp bij de opvoeding;
  • hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen;
  • contact zoeken met mensen in de omgeving;
  • hulp om te communiceren met anderen;
  • hulp om gedragsproblemen te verminderen.

 

Begeleiding kan ook zijn: hulp bij de persoonlijke verzorging vanwege een niet-medische oorzaak. Bijvoorbeeld als u een psychiatrische aandoening, een verstandelijke of een zintuiglijke beperking heeft. In andere situaties valt hulp bij de persoonlijke verzorging onder wijkverpleging

 

Informatie over groepsbegeleiding (dagbesteding)

 

 

Onder welke regelingen valt begeleiding?

Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun volwassen inwoners. Daarbij hoort: 'ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie'. Participatie wil zeggen: meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld mensen kunnen ontmoeten en werk of een zinvolle daginvulling hebben. Welke ondersteuning de gemeente precies moet bieden is niet vastgelegd in de wet. Daardoor is maatwerk mogelijk. Het resultaat moet zijn dat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven en mee kan doen in de maatschappij. Zie voor meer informatie over de procedure: Aanmelding voor Wmo-ondersteuning.

 

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt begeleiding onder de Jeugdwet, die ook door gemeenten wordt uitgevoerd. Zie voor meer informatie over de aanvraag: Toegang tot jeugdhulp

Individuele begeleiding en dagbesteding kunnen ook een onderdeel zijn van Wlz-zorg

 

Eigen bijdrage 

Voor Begeleiding wordt een eigen bijdrage door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd. Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wmo van de gemeente of met Vraagwijzer.