Huishoudelijke hulp

Ik ben op zoek naar...

zoeken
nr_cache/thumb-519c5dca6fd77b20575f39c8ed4f7bd4-568x1500.jpg

De voorziening
Een gezin is samen verantwoordelijk voor het huishouden, ondanks werk, studie en hobby's. Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen en/of andere huisgenoten elkaar geven. Bijvoorbeeld hulp bij het eten en drinken, wassen en aankleden of koken en schoonmaken. Als er geen gebruikelijke zorg (mogelijk) is, kunnen mensen in uw omgeving (familieleden, vrienden) vaak de benodigde ondersteuning bieden. Als het niet lukt om zelf tot goede oplossingen te komen, kan de gemeente hulp en voorzieningen bieden. Een medewerker van de gemeente zoekt eerst samen met u naar de mogelijkheden om zelf oplossingen te realiseren. Vanuit de Wmo wordt alleen gecompenseerd wat niet op een andere manier opgelost kan worden om het gewenste resultaat te bereiken.

 

Voor meer informatie over de voorwaarden, procedure en kosten, klik op de volgende link:

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 

Voor een overzicht van de gecontracteerde aanbieders, klik hier.

 

Voor de digitale wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning, klik op Regelhulp.

 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Vraagwijzer. Zie locaties en spreekuur voor onze openingstijden.