Zorg vanuit de Wlz

Ik ben op zoek naar...

zoeken
nr_cache/thumb-3ea0b41cca9156afea5ec767b24846e4-568x1500.jpg

 

Niet alle zorg en hulp wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Kijk daarom eerst op deze pagina of wat u zoekt wel bij de Wlz hoort. Zo ja, ga dan verder naar www.Regelhulp.nl. Op deze website wordt onder meer uitgelegd wat de rol is van het CIZ en van het zorgkantoor.

 

Wat valt er onder zorg vanuit de Wlz?
Het verblijf in een instelling. Het kan hier gaan om verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis, of een instelling in de gehandicaptenzorg. Het verblijf kan worden geleverd met een persoonsgbonden budget, Volledig Pakket Thuis of een Modulair Pakket Thuis.

 

Welke andere vormen van zorg kunt u bij het CIZ aanvragen? 
  • Een specifieke behandeling die gericht is op herstel of verbetering van een aandoening, of het verbeteren van vaardigheden of gedrag. Dit kan zijn het leren omgaan met woedeaanvallen, of het voorkomen van complicaties bij complexe problematiek. Het gaat hier om behandeling handicap, vanwege een lichamelijke ziekte of vanwege een psychogeriatrisch probleem (dementie). Overleg altijd eerst met uw behandelaar voor u een aanvraag doet.

  • ADL-assistentie in en om de ADL-woning.

  • Eerstelijns verblijf.

 

U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u blijvend zorg nodig heeft en er daarnaast sprake is van 24-uurs zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Ook moet er geen andere oplossing zijn.