Opname verpleeghuis

De voorziening
In het verpleeghuis verblijven mensen die een complexe verzorging en behandeling nodig hebben. Zij zijn chronisch ziek of gehandicapt (somatisch) of hebben te kampen met psychogeriatrische klachten zoals dementie. Ook is het mogelijk dat u tijdelijk wordt opgenomen in het verpleeghuis. Bijvoorbeeld ter revalidatie of wanneer de zorg thuis even te zwaar is.

 

De verpleeghuizen in de buurt vindt u op de website van TanteLouise.

 

Wanneer (en hoe) komt u voor deze voorziening in aanmerking?
Voor opname in een verpleeghuis geldt (in tegenstelling tot opname in een verzorgingshuis) dat ouderen, chronisch zieken of gehandicapten geen eigen regie meer over hun leven hebben, ze zijn bij heel veel dingen in het leven aangewezen op actieve hulp en verpleging en het is voor hen niet mogelijk om zelfstandig te functioneren. Om voor opname in een verpleeghuis in aanmerking te komen dient de patiënt te zijn geïndiceerd door het CIZ.

 

Wet langdurige zorg

De verpleeghuiszorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Kijk daarom eerst op de pagina Regelhulp of wat u zoekt wel bij de Wlz hoort. Daar wordt onder meer uitgelegd wat de rol is van het CIZ en van het zorgkantoor.

 

U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u blijvend zorg nodig heeft en er daarnaast sprake is van 24-uurs zorg in de nabijheid of permanent toezicht.

Ook moet er geen andere oplossing zijn.