Psychiatrische hulpverlening

De voorziening

Wanneer iemand psychische problemen ervaart, kan het nodig zijn om hulp in te schakelen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het verkrijgen van hulp. Er zal op maat gekeken moeten worden naar wat iemand op dat moment nodig heeft. 

 

Wanneer (en hoe) komt u in aanmerking voor deze voorziening?

De GGZ Westelijk Noord Brabant biedt hulp bij psychische problemen. Kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen kunnen terecht voor kortdurende of langdurige zorg. Voor familieleden en mantelzorgers zijn er speciale cursussen en ondersteunings- groepen.

 

Als u hulp nodig heeft bij psychische problemen dan is er altijd een verwijzing van de huisarts nodig. Hij zal u aanmelden bij de GGZWNB.

Daarna volgt er een intakegesprek met het GGZWNB waarin gekeken wordt waar de problemen liggen en door welke groep u het best geholpen kunt worden of dat er eventueel doorverwijzing nodig is.

 

U kunt zich dus via uw huisarts aanmelden voor deze hulp.

Met uw vragen over psychiatrische hulpverlening kunt u contact opnemen met GGZ WNB via het centraal telefoonnummer: (0164) 289100
Of kijk op de website www.ggzwnb.nl

 

Een andere aanbieder van psychiatrische hulpverlening is Buro MAKS. Zij werken vanuit de visie dat de ondersteuning aan mensen met psychiatrische problematiek in de thuissituatie plaats moet vinden. Daar ontstaan de problemen en daar kunnen ze dan ook het best opgelost worden. De eigen kracht van het individu en zijn directe omgeving staan centraal.

 

De financiering voor individuele- en groepsbegeleiding verloopt via de gemeente waar de zorgvrager woonachtig is. De behandeling wordt door de belangrijkste zorgverzekeraars  ( CZ en UVIT ) vergoed. Vraag uw persoonlijke zorgverzekeraar naar de voorwaarden.