Zorgtaxi

 

De voorziening

Zorgtaxi is zittend ziekenvervoer per taxi of rolstoeltaxi naar een zorginstelling, ziekenhuis, revalidatiecentra, praktijk voor fysiotherapie, behandelcentra of AWBZ instelling in verband met een medische behandeling aldaar. 

Onder bepaalde voorwaarden wordt het zittend ziekenvervoer vanuit de zorgverzekeraar vergoed. 

Vanuit de basisverzekering wordt het vervoer vergoed voor de volgende categorieën: 
Vervoer ten behoeve van

  • Nierdialyse
  • Radio- en/of chemotherapie
  • Visueel gehandicapten
  • Langdurig ziektebeeld

 

Onder bepaalde voorwaarden (o.a. afstand, frequentie en behandeling) kan uw zorgverzekeraar op basis van de hardheidsclausule besluiten in individuele gevallen een afweging te maken en vergoeding voor zittend ziekenvervoer toe te kennen. 

Dit kan mede afhankelijk zijn van uw zorgverzekeraar en uw eventuele aanvullende polissen. 

Wij adviseren u dan ook altijd navraag te doen bij uw zorgverzekeraar of u op basis van uw indicatie in aanmerking komt voor vergoeding van zittend ziekenvervoer. 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van zittend ziekenvervoer dient een vervoersmachtiging te worden aangevraagd bij uw zorgverzekeraar. Tevens dient u een wettelijke eigen bijdrage te betalen.

 

Bij Vraagwijzer informeren we u graag over de mogelijkheden.