Wat doet vraagwijzer?

Ik ben op zoek naar...

zoeken

Contactgegevens

 

Bezoekadres: 
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

 
Postadres: 
Postbus 674
4600 AR Bergen op Zoom

Telefoon 0164-299491

info@vraagwijzerboz.nl

 

Inloopspreekuur:

maandag t/m vrijdag 9.00-12.00u

 

Spreekuur Halsteren:

dinsdagmiddag 14.00-16.00u

 

Per 22 augustus 2019: donderdagochtend 09:30-11:30u

 

Adres Halsteren:

Wittenhorst

Lindenlaantje 1

4661 JK Halsteren

 

ANBI

 

Vraagwijzer is per 1 april 2019 onderdeel van Stichting WijZijn Traverse Groep. Wat is Vraagwijzer Bergen op Zoom?                          

Vraagwijzer is een plaats waar u terecht kunt met uw vragen waar u zelf niet aan uitkomt of niet weet waar u moet zijn. Vraagwijzer werkt intensief samen met gemeentelijke diensten, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, woningstichtingen en vele anderen. Het doel is om mensen met vragen in de goede richting te wijzen en indien gewenst te ondersteunen met het doen van aanvragen om veilig en zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

De adviseurs werken onafhankelijk en objectief.

 

Waarvoor kunt u binnenlopen?

Bij het loket kunt u terecht met vragen over Welzijn, Wonen & Mobiliteit, Zorg & Gezondheid en Financiën. U krijgt informatie, advies en zo nodig helpen de adviseurs met het invullen van de aanvraagformulieren. 's Middags zijn er geen adviseurs aanwezig maar is de receptie wel open om folders en formulieren op te halen of in te leveren.

 

Informatie, Advies, Hulp bij, Vragen over, meedenken bij:

Dagverzorging, invullen van formulieren, maaltijdendienst, huishoudelijke hulp & thuiszorg, (Gemeentelijke) belastingformulieren, voorzieningen, woningaanpassingen, kwijtscheldingen, bijstandsaanvragen, alarmapparaten, deeltaxi, activiteiten, (computer)cursussen, terminale zorg, woonvormen, inschrijven voor zorginstellingen, Huurtoeslag, Zorgtoeslag, vrijwilligershulp, mantelzorg, voorrang voor een woning, rolstoel, scootmobiel, verhuiskosten, ouderenadvies, enzovoorts.