Wat doet vraagwijzer?

Ik ben op zoek naar...

zoeken

Contactgegevens

 

Beste klanten,

 

Helaas zorgen de maatregelen t.b.v. het corona virus er voor dat we geen inloop-spreekuren draaien.

 

Maar dit betekent niet dat we u niet kunnen helpen met uw (hulp)vraag.

 

U kunt uzelf aanmelden door op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 13.00u te bellen naar 0164-299491. Of een email te sturen naar info@vraagwijzerboz.nl

 

 

 

Corona-steunpunt Bergen op Zoom voor hulpvragen

 

Inwoners die in nood dreigen te komen omdat door het Coronavirus hun (dagelijkse) ondersteuning wegvalt, kunnen dit vanaf vrijdag 20 maart melden bij het speciale Corona-steunpunt. Het steunpunt bevindt zich bij Vraagwijzer Bergen op Zoom. Hier werken medewerkers van de gemeente en van WijZijn Traverse Groep samen aan zorg en ondersteuning voor de inwoners van Bergen op Zoom. Het Corona steunpunt is er ook voor inwoners die in deze moeilijke tijd initiatieven willen opzetten om anderen te helpen en ergens tegen aanlopen.

 

Wanneer u met het Corona-steunpunt belt

 

Stel, het lukt even niet meer met de dagelijkse beslommeringen. Bijvoorbeeld de boodschappen, menselijke aandacht, oppas voor kinderen of wat dan ook. Of u heeft een goed idee om anderen te helpen maar u mist net dat ene contact. Dan kunt u bellen naar het Corona-steunpunt. Via dit steunpunt brengen we inwoners in contact met iemand die kan helpen. Soms is dat een professionele zorgverlener, maar het kan ook een van de vele mensen in onze gemeente zijn, die graag de helpende hand wil bieden.

 

U belt het Corona-steunpunt Bergen op Zoom op telefoonnummer 0164-299491. Het steunpunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Buiten deze tijden en in het weekend kunt u uw (hulp)vraag per mail aan ons sturen.

 

Bezoekadres: 

Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

 
Postadres: 
Postbus 674
4600 AR Bergen op Zoom

Telefoon 0164-299491

info@vraagwijzerboz.nl

 

 

ANBI

 

Vraagwijzer is per 1 april 2019 onderdeel van Stichting WijZijn Traverse Groep. Wat is Vraagwijzer Bergen op Zoom?                          

Vraagwijzer is een plaats waar u terecht kunt met uw vragen waar u zelf niet aan uitkomt of niet weet waar u moet zijn. Vraagwijzer werkt intensief samen met gemeentelijke diensten, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, woningstichtingen en vele anderen. Het doel is om mensen met vragen in de goede richting te wijzen en indien gewenst te ondersteunen met het doen van aanvragen om veilig en zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

De adviseurs werken onafhankelijk en objectief.

 

Waarvoor kunt u binnenlopen?

Bij het loket kunt u terecht met vragen over Welzijn, Wonen & Mobiliteit, Zorg & Gezondheid en Financiën. U krijgt informatie, advies en zo nodig helpen de adviseurs met het invullen van de aanvraagformulieren. 's Middags zijn er geen adviseurs aanwezig maar is de receptie wel open om folders en formulieren op te halen of in te leveren.

 

Informatie, Advies, Hulp bij, Vragen over, meedenken bij:

Dagverzorging, invullen van formulieren, maaltijdendienst, huishoudelijke hulp & thuiszorg, (Gemeentelijke) belastingformulieren, voorzieningen, woningaanpassingen, kwijtscheldingen, bijstandsaanvragen, alarmapparaten, deeltaxi, activiteiten, (computer)cursussen, terminale zorg, woonvormen, inschrijven voor zorginstellingen, Huurtoeslag, Zorgtoeslag, vrijwilligershulp, mantelzorg, voorrang voor een woning, rolstoel, scootmobiel, verhuiskosten, ouderenadvies, enzovoorts.

 

 

Wat doet Vraagwijzer in samenwerking met de WMO?

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. 
 

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

 

Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. 

 

Ondersteuning in spoedgevallen

In spoedgevallen is er geen tijd voor onderzoek. De gemeente moet dan binnen 24 tot 48 uur hulp bieden. De gemeente regelt een tijdelijk maatwerkvoorziening zoals (extra) huishoudelijk hulp, begeleiding thuis of opvang elders.  De gemeente start ook meteen het onderzoek naar de persoonlijke situatie. 

 

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

 

Eigen bijdrage Wmo

Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor de Wmo-ondersteuning die zij mensen thuis bieden. Sinds 2019 is de bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen niet hoger dan €17,50 per 4 weken.