Wmo wat betekent dat?

Ik ben op zoek naar...

zoeken

Contactgegevens

 

Beste klanten,

 

Helaas zorgen de maatregelen t.b.v. het corona virus er voor dat we geen inloop-spreekuren draaien.

 

Maar dit betekent niet dat we u niet kunnen helpen met uw (hulp)vraag.

 

U kunt uzelf aanmelden door op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 13.00u te bellen naar 0164-299491. Of een email te sturen naar info@vraagwijzerboz.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekadres: 

Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

 
Postadres: 
Postbus 674
4600 AR Bergen op Zoom

Telefoon 0164-299491

info@vraagwijzerboz.nl

 

 

ANBI

 

Vraagwijzer is per 1 april 2019 onderdeel van Stichting WijZijn Traverse Groep. 


 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

(WMO) en Vraagwijzer

                                                                                     


Het doel van de Wmo is dat mensen mee kunnen doen in de maatschappij en dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Wanneer u beperkingen ondervindt bij het zelfstandig functioneren en u komt er zelf of met behulp van anderen niet uit, kunt u zich melden bij Vraagwijzer.

 

Thema’s Wmo

Bij Vraagwijzer kunt u ondersteuning krijgen bij het vinden van oplossingen bij de belemmeringen die u ondervindt, bij het voeren van een huishouden, het verplaatsen in en om de woning, het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en bij het ontmoeten van medemensen en op basis daarvan sociale verbanden aangaan.

 

Kosten

Voor veel voorzieningen die vanuit de Wmo worden verstrekt geldt een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage hangt af van de kosten van het hulpmiddel of voorziening, uw verzamelinkomen, vermogen, leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze bijdrage. Op de website van het CAK (www.hetcak.nl) kunt u een proefberekening maken van uw maximale eigen bijdrage.

 

Waar kunt u terecht:

Digitaal

Op de website www.vraagwijzerboz.nl kunt u informatie vinden, een vraag stellen of een formulier invullen om u aan te melden bij het WMO-loket. Vraagwijzer neemt dan binnen een werkdag telefonisch contact met u op om de melding te bespreken en eventueel een afspraak te maken.

Telefonisch

Heeft u na het bezoeken van de website toch nog vragen dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur contact opnemen op telefoonnummer 0164-299491. Onze adviseurs staan u dan te woord en kunnen een afspraak inplannen bij Vraagwijzer.

Persoonlijk

Ook kunt u het spreekuur van Vraagwijzer bezoeken, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

 

Gang van zaken

Wanneer u een melding doet bij Vraagwijzer zal uw situatie in een telefonisch of persoonlijk gesprek doorgenomen worden. Het gesprek heeft als doel:

  • Samen met u in kaart te brengen welk resultaat u wilt bereiken in relatie tot de belemmeringen die u ervaart.
  • Welke oplossingen zijn er om het gewenste resultaat te bereiken?
  • Kunt u deze oplossingen zelf of met hulp van familie en vrienden organiseren?
  • Zo ja, wat is daar dan voor nodig?
  • Bij welke oplossing heeft u hulp nodig van professionals en kunt u deze hulp zelf inkopen en regelen of wenst u ondersteuning vanuit de Wmo?

 

De Wmo biedt alleen ondersteuning wanneer er geen andere oplossingen zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Wanneer er geen aanvullend (medisch) onderzoek nodig is en het gesprek bij Vraagwijzer leidt tot het verstrekken van een hulpmiddel of dienst kan dit in veel gevallen direct worden geregeld. Voor de levering van diensten en hulpmiddelen geldt uiteraard een levertijd. Wanneer aanvullend onderzoek nodig is streven wij naar een beslistermijn van gemiddeld 30 werkdagen.