DigiD

nr_cache/thumb-bf08dc81c8f47f1a8ce34049b08cac02-568x1500.png

DigiD staat voor Digitale Identiteit en is een persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. U gebruikt DigiD om u te legitimeren op internet. Zo weten organisaties dat ze ook echt met u te maken hebben.

 

Organisaties aangesloten op DigiD

Veel overheidsorganisaties en organisaties die een overheidstaak uitvoeren bieden diensten aan met DigiD. Bijvoorbeeld:

 • nationale organisaties (zoals de Belastingdienst, het Donorregister, de SVB en het UWV);
 • gemeenten;
 • provincies;
 • waterschappen;
 • politie;
 • ziekenhuizen, huisartsen, apotheken;
 • zorgverzekeraars.

 

Op de website van DigiD staat een volledige lijst met alle organisaties die op dit moment aangesloten zijn op DigiD.

 

Zaken regelen met DigiD

Met uw persoonlijke DigiD kunt u onder andere de volgende zaken via internet regelen:

 • belastingaangifte doen;
 • kinderbijslag aanvragen;
 • registreren in het Donorregister;
 • diensten van uw gemeente aanvragen, zoals een uittreksel van de Basisregistratie personen (BRP) of een aanvraag bijzondere bijstand;
 • zaken rondom uw zorgverzekering regelen.

 

DigiD niet verplicht

U bent niet wettelijk verplicht een DigiD aan te vragen. Steeds meer overheidsorganisaties gebruiken echter DigiD voor de toegang tot hun dienstverlening via internet. Zonder DigiD kunt u vaak niet van deze elektronische dienstverlening gebruikmaken. 

 

Let op: uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Bescherm deze gegevens daarom goed en voorkom dat anderen er misbruik van kunnen maken. Niemand mag u vragen om uw gebruikersnaam, wachtwoord of activeringscode. Niet per e-mail, telefoon of op welke manier dan ook.

 

U kunt een DigiD aanvragen via deze site.

 

Wanneer u ondersteuning nodig heeft bij het aanvragen van DigiD dan kunt u hiervoor terecht bij het DigiPunt.